Novinky

Od pondělí 18. 4. je zprovozněna kacelář Šumbaráku na nové adrese Náměstí T. G. Masaryka 810/4. Jde o místo nad bývalou lékárnou, vchod je přímo z náměstí. Nové kanceláře jsou prostornější a nabízí více soukromí při jednání s klienty. Provozní doba je od pondělí do čtvrtku od 8 do 11 hodin, v pondělí a ve středu navíc i odpoledne od 12 do 15 hodin.

V úterý 22. března pořádal Spolek Portavita společně se Šumbarákem velikonoční workshop s názvem Velikonoční vajíčka jinak… Byl určen pro děti s doprovodem. Zájemci si mohli vytvořit velikonoční dekorace a při té příležitosti navštívit nové prostory Šumbaráku na náměstí T. G. Masaryka.

Ve společenské místnosti Šumbaráku, která ještě voněla novotou, se v první jarní úterý sešlo víc než dvacet návštěvníků. Byly mezi nimi i maminky, které s dětmi na Šumbarku bydlí teprve krátce. Některé za sebou mají zkušenost s bydlením v azylovém domě, nyní se spolu se svými dětmi znovu dostávají do normálního života, a to i díky Šumbaráku, který pro ně zprostředkoval bydlení v bytě se sociálním programem. „Jsem ráda, že mohu dceři umožnit, aby vyrůstala v hezkém prostředí,“ svěřila se jedna z žen, jejíž jméno nebude redakce zveřejňovat.

Účastníci workshopu zdobili vajíčka pomocí nejrůznějších materiálů. Vyráběly se i netradiční kraslice pomocí bavlnek a provázků. S nápaditými technikami seznámila účastníky workshopu předsedkyně spolku Naše místo Zuzana Pučoková, který v centru Havířova nabízí vzdělávání žen a hlídání dětí.

Workshop byl součástí celoročního projektu „Šumbark spolu“, který podpořila Poštovní spořitelna prostřenistvím Nadace Via v rámci programu „Sousedíme si“.  Následovat bude ještě pět workshopů zaměřených na různé cílové skupiny. „Chceme působit jako prostředník, místo, kde obyvatelé Šumbarku získají pro své nápady a plány podporu, případně zázemí,“ upřesňuje Martin Rédr. Smyslem workshopů podle něj není jen nabídnout lidem a jejich dětem možnost trávit svůj čas, ale naučit je nové dovednosti, které by mohli využít dále. „Místní obyvatele chceme především aktivizovat, vyzvat k přímé účasti nejen na workshopech, ale také na plánování dalších akcí. Oživit a zpříjemnit život na Šumbarku, to je záměrem naší organizace. A díky tomuto projektu budeme mít možnost v nezávazné atmosféře workshopů navázat kontakty s aktivními obyvateli a nabídnout možnosti další spolupráce,“ uzavírá. Zájemci o workshopy se mohou již nyní přihlásit e-mailem na adrese info@portavita.cz.

 

Další číslo našeho časopisu Šumbarák vyšlo v měsíci lednu. Časopis v současnosti bude vycházet jednou za čtvrt roku a zimní číslo by se mělo objevit do konce měsíce ledna v poštovních schránkách domácností starého Šumbarku, případně bude k dispozici na vybraných veřejně přístupných místech. Elektronickou verzi naleznete na našem webu i facebooku. Uvítáme Vaše reakce na zveřejněné články, případně náměty na články nové, které bychom mohli zveřejnit v následujících číslech.

016_01_web.pdf (421,4 kB)

 

Výtvarný stánek při Vánočním městečku na náměstí Republiky v Havířově - Městě je k dispozici dětem každý den od 15 do 18 hod. V pátek 11.12.2015 patřilo toto odpoledne našemu spolku. Pracovníci Šumbaráku si připravili pro děti výrobu vánočních ozdob. Během tří hodin provozu stánku nás navštívilo několik desítek dětí, které si následně odnesly vlatnoručně vyrobené andílky a vánoční stromečky.

Druhá adventní neděle byla v Havířově ve znamení rozsvěcování vánočních stromů a doprovodného kulturního programu. Spolek Šumbarák uspořádal setkání u vánočního stromu na náměstí TGM. Samotný strom se rozsvítil společně s veřejným osvětlením po 16. hodině. Poté byl zahájem doprovodný kulturní program. Ten zajistili děti ze 4.třídy ZŠ Jarošova pod vedením paní učitelky Petrželkové. Zazněly písně s vánoční tematikou, společně si pak všichni přítomní zazpívali známé vánoční koledy. Program uzavřel pěvecký duet Kristýny Kolárové a Veroniky Čechalové. Během programu jsme rozdávali dětem Šumbarácký nealkoholický punč. Děkujeme všem přítomným že přišli a pomohli vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Kromě vystupujících patří poděkování i panu řediteli Hujerovi za zprostředkování kultruního vystoupení, Armádě spásy v Havířově za poskytnutí objemných termosů a v neposlední řadě i pracovníkům Šumbaráku, kteří připravili a následně rozdávali zmíněný punč.

Během měsíce prosince se Spolek Šumbarák zapojí hned do několika činností, které sám organizuje v rámci příprav na Vánoce nebo pro plánování komunitních aktivit. Již v neděli 6. 12. 2015 pořádáme doprovodný kulturní program při rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM v Havířově - Šumbarku. Stejně jako v předchozích letech připravuje město Havířov vánoční stromy v částech Město, Podlesí a Šumbark. Kulturní program se však pravidleně organizoval pouze ve Městě, na náměstí Republiky. Spolek Šumbarák využil příležitosti a zorganizoval dobrovodný program na šumbarském náměstí. Od 16:30 hod. zazpívají žáci 4. třídy ZŠ Jarošova, pod vedením paní učitelky Mgr. Petrželkové. Dále se představí pěvecké duo Kristýna Kolárová a Veronika Čechalová. Během kultruního programu bude k dispozici Šumbarácký nealkoholický punč zdarma. V 17 hod. pak dojde k rozsvícení vánočního stromu.

V úterý 8. 12. 2015 se uskuteční kreativní odpoledne dvou generací. V klubu seniorů na Wolkerově ulici budou děti ze ZŠ Jarošova pod vedením paní učitelky Febrové společně s místními seniory vytvářet vánoční svícny. Spolek Šumbarák k této akci přispěl nákupem aranžovacího materiálu.

Na úterý 8. 12. 2015 je naplánováno také setkání neziskových a příspěvkových organizací působících na starém Šumbarku. Spolek Šumbarák pozval zástupce desítky organizací ke společné koordinaci činností a plánování vybraných komunitních aktivit v lokalitě pro rok 2016. Chceme v rámci aktivit spolupracovat s dalšími partnery tak, abychom svou činnost zaměřili na občany napříč cílovými skupinami osob jako jsou senioři, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší nebo v jinak nepříznivé sociální situaci. O výsledcích tohoto i dalších setkání budeme informovat veřejnost prostřednictvím webových stránek i časopisu Šumbarák, který nadále plánujeme vydávat ve čtvrtletním intervalu.

V pátek 11. 12. 2015 pak budeme pracovat s dětmi ve Výtvarném skleněném stánku při Vánočním městečku na náměstí Republiky v Havířově - Městě. Během odpoledne od 15 do 18 hod. budeme s dětmi vytvářet dekorativní předměty s vánoční tematikou. Stánek je otevřen pro širokou veřejnost a uvítáme účast dětí všech věkových kategorií. Pod vedením zkušených pracovníků Spolku Šumbarák si děti mohou vyrobit vánoční ozdoby, které si pak odnesou s sebou domů a společně tak přispějeme k vytváření příjemné předvánoční astmosféry.

Těšíme se na Vaši účast u vánočního stromu i ve výtvarném stánku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>