Spolek Šumbarák v předvánočním čase

30.11.2015 08:40

Během měsíce prosince se Spolek Šumbarák zapojí hned do několika činností, které sám organizuje v rámci příprav na Vánoce nebo pro plánování komunitních aktivit. Již v neděli 6. 12. 2015 pořádáme doprovodný kulturní program při rozsvícení vánočního stromu na náměstí TGM v Havířově - Šumbarku. Stejně jako v předchozích letech připravuje město Havířov vánoční stromy v částech Město, Podlesí a Šumbark. Kulturní program se však pravidleně organizoval pouze ve Městě, na náměstí Republiky. Spolek Šumbarák využil příležitosti a zorganizoval dobrovodný program na šumbarském náměstí. Od 16:30 hod. zazpívají žáci 4. třídy ZŠ Jarošova, pod vedením paní učitelky Mgr. Petrželkové. Dále se představí pěvecké duo Kristýna Kolárová a Veronika Čechalová. Během kultruního programu bude k dispozici Šumbarácký nealkoholický punč zdarma. V 17 hod. pak dojde k rozsvícení vánočního stromu.

V úterý 8. 12. 2015 se uskuteční kreativní odpoledne dvou generací. V klubu seniorů na Wolkerově ulici budou děti ze ZŠ Jarošova pod vedením paní učitelky Febrové společně s místními seniory vytvářet vánoční svícny. Spolek Šumbarák k této akci přispěl nákupem aranžovacího materiálu.

Na úterý 8. 12. 2015 je naplánováno také setkání neziskových a příspěvkových organizací působících na starém Šumbarku. Spolek Šumbarák pozval zástupce desítky organizací ke společné koordinaci činností a plánování vybraných komunitních aktivit v lokalitě pro rok 2016. Chceme v rámci aktivit spolupracovat s dalšími partnery tak, abychom svou činnost zaměřili na občany napříč cílovými skupinami osob jako jsou senioři, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší nebo v jinak nepříznivé sociální situaci. O výsledcích tohoto i dalších setkání budeme informovat veřejnost prostřednictvím webových stránek i časopisu Šumbarák, který nadále plánujeme vydávat ve čtvrtletním intervalu.

V pátek 11. 12. 2015 pak budeme pracovat s dětmi ve Výtvarném skleněném stánku při Vánočním městečku na náměstí Republiky v Havířově - Městě. Během odpoledne od 15 do 18 hod. budeme s dětmi vytvářet dekorativní předměty s vánoční tematikou. Stánek je otevřen pro širokou veřejnost a uvítáme účast dětí všech věkových kategorií. Pod vedením zkušených pracovníků Spolku Šumbarák si děti mohou vyrobit vánoční ozdoby, které si pak odnesou s sebou domů a společně tak přispějeme k vytváření příjemné předvánoční astmosféry.

Těšíme se na Vaši účast u vánočního stromu i ve výtvarném stánku.