Projekty

Zde zveřejňujeme projekty, které realizujeme s finanční podporou různých grantů, dotací nebo s příspěvkem spolupracujících organizací.

Poznávací zájezd pro seniory

Období realizace projektu: 1. 3. 2015 - 31. 8. 2015

Zajistíme a uskutečníme poznávací zájezd pro 25 - 30 seniorů z Klubu seniorů Havířov Šumbark a důchodce navštěvující zařízení Armády spásy do nedávno otevřené technické památky Dolní oblast Vítkovic. Ekonomická situace většiny seniorů na Šumbarku je podprůměrná. Zvláště pro ty osamělé žijící (vdovy po hornících) je cestování považováno za nadstandart, který si nelze dovolit. Sdružení Šumbarák zajistí kompletně program celodenní akce. Grant bude použit na pronájem autobusu, občerstvení pro seniory a vstupné do lokality Dolní oblast Vítkovic.


Děkujeme Nadaci OKD za podporu tomuto projektu.

Můj nový domov

Období realizace projektu: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015

Projekt „Můj nový domov“ pomáhá prostřednictvím intenzivní spolupráce se sociálním odborem města Havířova a dalšími neziskovými organizacemi vyhledávat vhodné bydlení pro jednotlivce či rodiny, které se ocitli v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku přišli o domov. Projekt po dobu dvou let zajišťuje svým klientům „chráněné“ bydlení, které by pro ně mělo být i do budoucna udržitelné. Klienti se snaží stabilizovat svou akutní životní situaci (nemoc, ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, atd.) a vracet se do běžného života, k čemuž mohou využít i nabízených externích doprovodných sociálních služeb. Přímým výsledkem působení projektu je snaha přímo, včas a vhodnými nástroji pomoci jedincům a rodinám s řešením jejich obtížné situace, zabránit rozpadu rodiny, bezdomovectví a dalšímu sociálnu propadu výše zmíněných.


Děkujeme Nadaci OKD za podporu tomuto projektu.

Měsíčník Šumbarák

Období realizace projektu: 1. 6. 2014 - 1. 6. 2015

Vydávání měsíčníku Šumbarák, komunitních bezplatných novin o.s. Šumbarák, v němž pravidelně informujeme obyvatele Havířova - Šumbarku o dění v lokalitě, o připravovaných komunitních a kulturních akcích sdružení a spolupracujících organizací (město, městská policie, základní školy, Junák, atd.) Sdružení Šumbarák připravuje obsah novin, jejich editaci, korektury, grafiku, následný tisk a distribuci, noviny v lokalitě vydáváme již od června 2012. Z důvodu stále se zvyšujících nákladů jsme byli nuceni snížit rozsah novin z osmi stran na čtyři, v jejich vydávání bychom ale i tak rádi pokračovali.

Jednotlivá čísla novin můžete sledovat i na našem webu zde.


Děkujeme Nadaci OKD za podporu tomuto projektu.

Velký turnaj ve Streetballu

Období realizace projektu: 1. 4. 2014 - 1. 7. 2014

Streetballový turnaj pro obyvatele Šumbaráku, kdy součástí bude turnaj profesionálních hráčů a možnost zapojit se do různých soutěží.

Děkujeme Nadaci OKD za podporu tomuto projektu.