Rozsvícení vánočního stromu a doprovodný program na náměstí TGM

07.12.2015 10:22

Druhá adventní neděle byla v Havířově ve znamení rozsvěcování vánočních stromů a doprovodného kulturního programu. Spolek Šumbarák uspořádal setkání u vánočního stromu na náměstí TGM. Samotný strom se rozsvítil společně s veřejným osvětlením po 16. hodině. Poté byl zahájem doprovodný kulturní program. Ten zajistili děti ze 4.třídy ZŠ Jarošova pod vedením paní učitelky Petrželkové. Zazněly písně s vánoční tematikou, společně si pak všichni přítomní zazpívali známé vánoční koledy. Program uzavřel pěvecký duet Kristýny Kolárové a Veroniky Čechalové. Během programu jsme rozdávali dětem Šumbarácký nealkoholický punč. Děkujeme všem přítomným že přišli a pomohli vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru. Kromě vystupujících patří poděkování i panu řediteli Hujerovi za zprostředkování kultruního vystoupení, Armádě spásy v Havířově za poskytnutí objemných termosů a v neposlední řadě i pracovníkům Šumbaráku, kteří připravili a následně rozdávali zmíněný punč.