Projekt Můj nový domov získal podporu Nadace OKD

03.09.2014 09:25

Děkujeme Nadaci OKD za podporu našemu projektu.

Projekt „Můj nový domov“ pomáhá prostřednictvím intenzivní spolupráce se sociálním odborem města Havířova a dalšími neziskovými organizacemi vyhledávat vhodné bydlení pro jednotlivce či rodiny, které se ocitli v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku přišli o domov. Projekt po dobu dvou let zajišťuje svým klientům „chráněné“ bydlení, které by pro ně mělo být i do budoucna udržitelné. Klienti se snaží stabilizovat svou akutní životní situaci (nemoc, ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, atd.) a vracet se do běžného života, k čemuž mohou využít i nabízených externích doprovodných sociálních služeb. Přímým výsledkem působení projektu je snaha přímo, včas a vhodnými nástroji pomoci jedincům a rodinám s řešením jejich obtížné situace, zabránit rozpadu rodiny, bezdomovectví a dalšímu sociálnu propadu výše zmíněných.